Post Thumbnail

„Започнете правилно, за да завършите с успех“

е основна, но често забравяна фраза. Това често е така, докато човек не осъзнае, че нещо не е започнато както трябва и може да не завърши толкова добре, колкото първоначално е планирано. Отглеждането на зимна пшеница с голям потенциал за добив започва през есента и може да включва множество фактори, включително датата на сеитба, сортова характеристика, сеитбооборот, и остатъчни стойности на хранителните вещества в почвата. Въпреки това, след всички агрономски решения, които производителя взема, есенното прилагане на торове често играе пряка роля за залагане на добива на зърно от зимна пшеница.

“Доброто състояние на житните култури, влизащи в зимен покой, се наблюдава при балансирано подхранване с макро- и микроелементи”Последните години условията за есенна вегетация на житните култури са неблагоприятни – суша, резки колебания на температурата, замръзване на повърхността на почвата и други фактори влошаващи усвояването на хранителните елементи от кореновата система, особено на микроелементи. Това води до поява на дефицит и затормозяване на физиологичните процеси, растежа и развитието на растенията. Моментът, в който се установят видими белези за дефицит по културите, вече ще е късно, а загубеното време за коригиране се отразява негативно на потенциала за добив.


Tретирането на посевния материал


Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Mn

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Mn

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Amino

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Amino

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Algae

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Algae

Eфективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди

към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ CaliberДобив и жизненост


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

при удебеляване на столоните 1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Btop

Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ VitalityУстойчивост срещу болести


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Radix