Снабдяване на аспержи с хранителни елементи

Post Thumbnail

Многогодишно растение, със специално отношение сред видовете зеленчуци. Производството на аспержите протича както всеки един производствен процес на зеленчуци, но икономически успешно е ако стопанинът съомее да подкрепи растенията си след плододаване, за да могат да се възстановят по-бързо. Един от компонентите, при множеството методи на грижа е добре нахранената листна маса, като това гарантира за повторно образуване и снабдяване на въглехидрати. За целта е много важно редовното и достатъчно снабдяване с вода.

Голяма част от хранителните елементи, поети от почвата се натрупват и задържат в тяхната обемиста система от корени. За да съомеем да постигнем добър и качествен резултат, важен елемент тук идва и листното торене.

Като част от основното хранене листното торене, подпомага снабдяването на растението в цялост на нужните му за правилно развитие хранителни елементи.

Основното мероприятие, което предприемаме за изравняване на дефицитите е листното торене. При отглеждането на аспержи, което само по себе си се случва на песъчливи, леко кисели почви се наблюдава понякога недостиг на Магнезий. Недостигът му се изразява в това, че се образуват видими за човешкото око жълти филокладии, които увяхват и отмират. Друг основен недостиг, който можем да наблюдаваме е недостигът на Бор. Той сам по себе си води до образуване на кухини в главите на аспержите, което може да доведе до големи проценти брак от продукцията на пазара.

NUTRYCA предлагат разнообразие от торове , необходими за гъвкавостта и нуждите на съответните плодове.

Ефективност и поносимост на ПРЗ, прираст, коренообразуване, залагане на цвят, добив

Устойчивост срещу върхово гниене, твърдост на плода, трайност на съхранение


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Жизненост, фотосинтеза, добив, качество на листото, начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, устойчивост срещу болести


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Booster

2 л/ха Nutryca™ Booster

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

между 6ти лист и оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Btop