Снабдяване на зелеви, листни и лукови с хранителни елементи

Post Thumbnail

При производството на плодни, кореноплодни и клубеноплодни, също така и на зелеви, листни и лукови зеленчуци се е наложило като основен компонент снабдяване на растенията чрез листно торене на различни хранителни елементи.

При определени дефицити, бива много ефективно хранителната дажба откъм листни торове, за да се поздравим накрая с качествен и добър продукт и добър добив. При производството на плодни, кореноплодни и клубеноплодни, също така и на зелеви, листни и лукови зеленчуци се е наложило като основен компонент снабдяване на растенията чрез листно торене на различни хранителни елементи.

При определени дефицити, бива много ефективно хранителната дажба откъм листни торове, за да се поздравим накрая с качествен и добър продукт и добър добив.

Стресовите ситуации, които са в следствие от климатичните условия или от предприетите стопански дейностти по растителна защита, са в основата на това да се разваля качеството на продукцията и съответно да смъква очаквания добив. За да се избегнат тези нежелани последствия е хубаво да се стимулират растенията с аминокиселини, което спомага изграждането на белтъци и въглехидрати. Води до подобряване на метаболизма, балансиране на процесите в растението и стимулиране на фотосинтезата.

Едно от по-честите нежелани процеси в отглеждането на тези култури е гнието или по-точно върховото гниене. Това става при определен недостиг на калций. Причина за този недостиг могат да са много процеси, като не добра запасеност на почвата с Калций и антагонизма ( процес, при който се блокира усвояемостта на даден елемент, поради свръх наличието на един или повече други елементи).

Добрите практики при фермерите , показват че правилното и необходимо снабдяване с калий е предпоставка за удължаване трайността на плодовете при съхранение и подобряването на техния цвят.

NUTRYCA предлагат разнообразие от торове , необходими за гъвкавостта и нуждите на съответните плодове.

Ефективност и поносимост на ПРЗ, прираст, коренообразуване, залагане на цвят, добив

Устойчивост срещу върхово гниене, твърдост на плода, трайност на съхранение


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Жизненост, фотосинтеза, добив, качество на листото, начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, устойчивост срещу болести


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Booster

2 л/ха Nutryca™ Booster

Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

2 л/ха Nutryca™ Vitality