Снабдяване на етерично - маслените с хранителни елементи

Post Thumbnail

Етеричните култури, билки и подправки, са неотложна съставна част в съвременния ни живот, като те участват в производството на козметика, хранителни продукти, фармацевтични продукти и още много други. Те се използват под формата на изсушени листа или растения или техните екстракти (извлеци) и масла. В съвременния живот те ни помагат с многото си свойства и предимства, като антибактерицидни, противовъзпалителни, подхранващи и др. В отглеждането на етерично-маслените култури се изисква голямо специфично познание по ботаника за култивиране на различните видове. Решаващо значение за успеха и правилното развитието е избора на местоположение. Този вид култури изискват определени почвени и климатични условия.. Танините действат антибактериално и успокояващо. Флавоноидите (багрила) са антиоксиданти, които защитават клетките.

От самото начало при отглеждането на етерично-маслени култури, лечебните растения и билките е необходимо подхранване с хранителни вещества чрез листно торене. Поради големия брой растителни видове и разнообразната употреба на крайния продукт има различни възможности за схема на торене.

Стресовите ситуации, които са в следствие от климатичните условия или от предприетите стопански дейностти по растителна защита, са в основата на това да се разваля качеството на продукцията и съответно да смъква очаквания добив. За да се избегнат тези нежелани последствия е хубаво да се стимулират растенията с аминокиселини, което спомага изграждането на белтъци и въглехидрати. Води до подобряване на метаболизма, балансиране на процесите в растението и стимулиране на фотосинтезата.

Ефективност и поносимост на ПРЗ, прираст, коренообразуване, залагане на цвят, добив

Устойчивост срещу върхово гниене, твърдост на плода, трайност на съхранение


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

2 л/ха Nutryca™ Power Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

2 л/ха Nutryca™ Btop

Жизненост, фотосинтеза, добив, качество на листото, прираст, коренообразуване


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот


Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ PK

1 - 3 л/ха Nutryca™PK