Снабдяване на декоративни растения с хранителни елементи

Post Thumbnail

Декоративните растения и тяхното листно подхранване води и предоставя един много ефективен начин за подобряване на различните качества на растенията.

Ако се постигне балансирано подхранване на растенията с макро и микроелементи могат да се повишат значително продажната стойност и качеството на разсада и готовите растения.

Стресовите ситуации, които са в следствие от климатичните условия или от предприетите стопански дейностти по растителна защита, са в основата на това да се разваля качеството на продукцията и съответно да смъква очаквания добив. За да се избегнат тези нежелани последствия е хубаво да се стимулират растенията с аминокиселини, което спомага изграждането на белтъци и въглехидрати. Води до подобряване на метаболизма, балансиране на процесите в растението и стимулиране на фотосинтезата.

Ефективност и поносимост на ПРЗ, прираст, коренообразуване, залагане на цвят, добив

Устойчивост срещу върхово гниене, твърдост на плода, трайност на съхранение


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Жизненост, фотосинтеза, добив, качество на листото, прираст, коренообразуване


Post Thumbnail
Nutryca™ Strong Fe

през пролетта от начало на вегетацията 1 - 3 л/ха Nutryca™Strong Fe

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber