Снабдяване на кореноплодни и клубеноплодни с хранителни елементи

Post Thumbnail

При производството на плодни, кореноплодни и клубеноплодни, също така и на зелеви, листни и лукови зеленчуци се е наложило като основен компонент снабдяване на растенията чрез листно торене на различни хранителни елементи. Това би довело да осъществени високи очаквания. Наред с почвените анализи, които все повече навлизат като основен движещ елемент за предприемане на план за торене вече при зелечуците се наблюдава и така наречения листен анализ.

При тези растения основния дефецит влияещ върху добива и качеството на продукцията е недостига на фосфор и магнезий. Те се изразяват в промяна на цвета на листата , като при фосфора наблюдаваме зачервяване на листото , а при другия има видимо пожълтяване на листната маса. Това води до основни забавяния на вегетационните процеси в растението.

Други основни дефицити при този тип култури е недостигът на Бор , Цинк и Молибден , като те водят до нарушаването на целостта на плода , като напукване , прогниване и се получават пукнатини и кухини. Също така , недостига им води до намаляване на листната маса или по-скоро недоразвиването и.

При определени дефицити, бива много ефективно хранителната дажба откъм листни торове, за да се поздравим накрая с качествен и добър продукт и добър добив.

NUTRYCA предлагат разнообразие от торове , необходими за гъвкавостта и нуждите на съответните плодове.

Ефективност и поносимост на ПРЗ, прираст, коренообразуване, залагане на цвят, добив

Устойчивост срещу върхово гниене, твърдост на плода, трайност на съхранение


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Жизненост, фотосинтеза, добив, качество на листото, начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот, устойчивост срещу болести


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Booster

2 л/ха Nutryca™ Booster

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

между 6ти лист и оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Btop

Транспорт на калций, образуване на грудки, качество

цепнатини съотв. кухи грудки, вътрешно гниене


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

При необходимост приложи 2 л/ха Nutryca™ Power Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Booster

2 л/ха Nutryca™ Booster

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

между 6ти лист и оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Btop