Снабдяване в разсадника с хранителни елементи

Post Thumbnail

Декоративната зеленина има специфичен начин на усвояване на елементите, която зависи от формата и големината, оцветяването и аромата на игличките. Тези фактори са решаващи за постигане на желаната пазарна цена.

Дръвчетата имат необходимост от магнезий за хубаво оцветяване на игличките. Недостигът на магнезий става видим по правило едва от средата на септември. Пожълтява.

Недостигът на Мед (Cu) се изразява в намалено оползотворяване на азота и до тънкостенни клетки с лоша здравина. При производство на коледни дръвчета настъпват все повече проблеми. Особенно на сгъстени откъм растения , площи, с лоши първоначални условия.

За да се подобри качеството на растенията и по този начин да се осигури добив и произвеждане на качествена декоративна зеленина, NUTRYCA ви предоставя торове подходящи за тези нужди

Ефективност и поносимост на ПРЗ, прираст, коренообразуване, залагане на цвят, добив

Устойчивост срещу върхово гниене, твърдост на плода, трайност на съхранение


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

2 л/ха Nutryca™ Power Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

2 л/ха Nutryca™ Btop

Жизненост, фотосинтеза, добив, качество на листото, прираст, коренообразуване


Post Thumbnail
Nutryca™ Strong Fe

през пролетта от начало на вегетацията 1 - 3 л/ха Nutryca™Strong Fe

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот


Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ PK

1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer