Снабдяване на бобовите култури с хранителни елементи

Post Thumbnail

В последните години се наблюдава все по-голям интерес към производството на бобови култури, било то заради изпълнението на зелените мерки или стимулирането на производството на соя или задоволяването на производството на фуражи с местен протеин за животновъдството, а дори и за човешки нужди. Част от бобовите култури като грах, фасул, соя биват произвеждани със малко по различни особености в производствената техника. Като част от тези особенности говорим и за самото торене.

При производството на бобовите култури могат да бъдат проведени конкретни мероприятия по листно торене . Дори легуминозните да са в състояние да свързват симбиотично атмосферния азот, при основното торене трябва да се вземат под внимание не само макроелементи като калий, фосфор, сяра, магнезий, но също и микроелементи като бор, молибден, манган, цинк и т.н. Способността за усвояване на азота зависи в най-голяма степен от достатъчното снабдяване с хранителни вещества, които основно би трябвало да се дадат почвено. За стимулиране на образуването на грудки както и за стимулиране на цъфтежа е задължително доброто снабдяване с калий. Качеството на листото и имунитета на растението се регулират чрез доброто снабдяване с манган и магнезий. Съдържанието на протеин може да бъде подобрено чрез доброто хранене със сяра и калий.

Нашите продукти са достъпни напълно за нуждите на фермера да направи точното торене, в точното време.


Tретирането на посевния материал


Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Mn

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Mn

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Amino

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Amino

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Algae

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Algae

Eфективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди

към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ CaliberДобив и жизненост


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

при удебеляване на столоните 1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Btop

Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ VitalityУстойчивост срещу болести


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Radix