Снабдяване на рапица с хранителни елементи

Post Thumbnail

Както я нарекоха преди “културата на бъдещето”. Рапицата е културата на 21 век. Нуждата на човечеството от алтернативни източници на енергия и гориво, породи много въпроси. Посредством въпросите се откри и рапицата. Растение маслено богато на подходящите отговори на тези въпроси.

Бързо развиващото се производство на алтернативните източници, доведе до респективно и към голям интерес от рапицата и в частност производството и. Заедно със предлаганите основни сортове и хибридни все повече нараства делаа на производството на рапица в световен мащаб.

Рапицата е култура с относително високи нужди за снабдяване с хранителни макроелементи.

Фосфорът стимулира коренообразуването и повишава студоустойчивоста на рапицата. Калият подсилва тъканите и регулира солният баланс в клетките, а магнезия на свой ред е нужен за образуването на хлорофил, определящ основно добива.

Сярата, жизненоважна за рапицата. Тя играе главна роля във белтъчно и ензимната обмяна на вещества. Рапицата е много чувствителна към недостига на сяра, но подхрани ли се добре със сяра добива расте.

NUTRYCA предлага на партньорите си качествени торове, запасени със сяра, за добър старт и добър край на периода от засяване до жътва.


Tретирането на посевния материал


Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Mn

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Mn

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Amino

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Amino

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Algae

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Algae

Eфективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди

към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ CaliberДобив, жизненост, студоостойчиост и микроелементи


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

есента след 4ти лист 1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

есента след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

есента след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Btop

Post Thumbnail
Nutryca™ Oilero

есента след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ OileroОсигурява добивообразуващите фактори и стимулира началното развитие


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Btop

Post Thumbnail
Nutryca™ Oilero

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Oilero