Снабдяване на житните култури с хранителни елементи

Post Thumbnail

В световен мащаб това са най-разпространените култури използвани в масовото земеделие. Категория състояща се от култури като пшеница, ечемик, ръж, тритикале и овес. Култури необходими за изхранването на човечеството. Техните основни етапи на вегетация като братене , вретене и изкласяване са индикаторни способи за преценка на обема и качеството на добива. При два от тези етапа братенето и вретененето от изключително значение е изхранването с хранителните елементи, особенно в условия на стрес или дефицит. Тези условия трябва да се избегнат поради факта, че точно в тези етапи е основполагащо за добива растението да расте и да се развива жизнено и здраво.

Изхранването на житните култури със нашите продукти става все по-лесно. Наличието на форми на хранителните елементи напълно достъпни за усвояване от растенията го прави такова. Специално разработени продукти за един пълен цикъл от хранене на растенията през целия им вегитационен период се предоставят от нашата компания.Третиране на семена


Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Mn

На 100 кг семена 150 мл Nutryca™ Seeder Mn

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Amino

На 100 кг семена 150 мл Nutryca™ Seeder Amino

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Algae

На 100 кг семена 150 мл Nutryca™ Seeder Algae

Feature
Feature Icon

Nutryca™ Seeder Mn повишава добива при пшеница и ечемик

Опита е изведен при следните условия:

Контролата е без третиране на семена.
При пшеница е приложено Nutryca™ Seeder Mn Nutryca™ 200 мл на 100 кг семена.
При ечемик е приложено Nutryca™ Seeder Mn 150 мл на 100 кг семена.

Научи повече

Eфективност, устойчивост на стрес и поносимост

на пръсканията с хербициди след поникване


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

При стрес и третиране с пестициди 3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

При стрес и третиране с пестициди 3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ Caliber

Feature
Feature Icon

Продукти на Nutryca™ за стимулиране на кореновата система.

Опита е изведен при следните условия:

Контролата е без третиране на семена.
Приложено е Nutryca™ Start в доза 3 л/ха
Приложено е Nutryca™ Terreno в доза 3 л/ха
Приложена е комбинация между Nutryca™ Start и Nutryca™ CaliBer в доза от по 2 л/ха всеки.

Научи повече


Снабдяване с микроелементи при житните култури


Post Thumbnail
Nutryca™ Booster

4 приложения между братене и поникване на ухо 1 - 3 л/ха Nutryca™Booster

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ Master Cu

Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ Vitality

Feature
Feature Icon

Nutryca™ Booster подобрява развитиевто и повишава добива.

Опита е изведен при следните условия:

Контролата е без приложен листен тор.
При другите са приложени Nutryca™ Booster в еднократна доза от 3 л/ха преди флагов лист.

Научи повече


Повишаване качеството и добива при житните култури


Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

При етап флагов лист и преди изкласяването 2 л/ха Nutryca™ Fill up

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ Master Cu

Feature
Feature Icon

Nutryca™ Fill up повишава съдържанието на протеин.

Опита е изведен при следните условия:

Контролата е без приложен листен тор.
При другите са приложени Nutryca™ Fill up в еднократна доза от 3 л/ха и Nutryca™ Fill up две приложения по 2 л/ха.

Научи повече


За стресови сутуации при житните култури


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

При стрес и третиране с пестициди 3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ Microsea

При етап флагов лист и преди изкласяването 2 л/ха Nutryca™ Microsea

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ Caliber