Снабдяване на царевица с хранителни елементи

Post Thumbnail

Царевицата , наричана още царицата на полето, през последните десетилетия, заема основно място сред отглежданите масово култури в световен мащаб. Развитието на производството на царевица се дължи на основно на нейното приложение ,като пример, че тя е основен жизненоважен елемент в изхранването на животните, преминем във влагането и в някои човешки храни и стигнем до необходимостта и като субстрат за производство на биогаз и биоетанол. Тези и приложения, налагат нейното производствено категоризиране на реколтата , като силажна царевица, царевица за зърно и ССМ-царевица.

Бурното развитие и нарастващата необходимост от царевицата, налага засаждането на все по-големи площи и нуждата от по-висок и качествен добив. Това е основополагащо за по задълбоченото изучаване на процесите на развитие и отглеждане и. Всички тези последователностти водят до пофинно отглеждане на културата.

Голям елемент от финното и регулирано отглеждане е торенето. Торенето, което нашите торове представляват е коригиращо или възстановяващо след стрес торене. Правилното торене, съобразено със нуждите на култирата и етапите на нейното развитие, осигурява най-добрите предпоставки за добър добив, а целенасоченото торене със необходимите макро и микроелементи дава отпечатък върху качествените показатели на добива, нужни на всеки фермер при пласиране на продукцията.Третиране на семена


Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Zn

На 100 кг семена 900 мл Nutryca™ Seeder Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Amino

На 100 кг семена 900 мл Nutryca™ Seeder Amino

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Algae

На 100 кг семена 900 мл Nutryca™ Seeder Algae

Eфективност, устойчивост на стрес и поносимост

на пръсканията с хербициди след поникване


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

При 15 см височина 3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

При 3ти лист 3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

При 15 см височина 2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

При проява на стрес 2 л/ха Nutryca™ CaliberСнабдяване с микроелементи при царевицата


Post Thumbnail
Nutryca™ Monocot

Във фаза 4-5 лист и при 7-9 лист 1 - 3 л/ха Nutryca™Monocot

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

При необходимост приложи 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

При необходимост приложи 2 л/ха Nutryca™ Power Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ VitalityПовишаване качеството и добива при царевижата


от 4ти лист - осигурява добивообразуващите фактори, стимулира началното развитие, устойчивост на стрес и оптимално снабдяване с микроелементи

Post Thumbnail
Nutryca™ PK

от 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

от 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

от 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Power ZnЗа стресови сутуации при царевица


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

през пролетта от началото на вегетацията 3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

през пролетта от началото на вегетацията 2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ Microsea

през пролетта от началото на вегетацията 2 л/ха Nutryca™ Microsea

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

през пролетта от началото на вегетацията 2 л/ха Nutryca™ Caliber