Post Thumbnail

UltraDrop е технология, която подобрява физичните и химичните свойства на течните листни торове. Тя е разработена, за да се прилага във всички продукти за листно торене, употребявани в основните земеделски култури. Лабораторните тестове на технологията, се доказаха и в полевите опити. Технологията осигурява по-добрата разливност, разтворимост, усвоимост и занижен процент на утаяване на торта след като е сформиран базовия разтвор. Спомага максимално подобряването на адхезионните свойства. UltraDrop Намали адсорбционния ефект, и увеличи абсорбционния на контакта течност-тяло. Изброените характеристики на технологията UltraDrop са предпоставка за правилното, пълното и качествено усвояване на хранителните елементи от земеделските култури.

Имплементацията на тази технология в нашите продукти, Ви дава нужната сигурност за бъдещи успехи. Използвана, във формулацията на всеки един от нашите продукти, технологията UltraDrop увеличава физичните и химичните предимства на листните торове NUTRYCA, в сравнение с повечето продукти на пазара.

Продукти с които може да се комбинира

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

Nutryca™ Healer е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

Nutryca™ Radix е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

Nutryca™ Fill up е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

Nutryca™ Master Cu е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.