Post Thumbnail

Помощ в трудните моменти

HEALER е продукт съдържащ в себеси освен необходимите хранителни елементи за развитието на растението и протеиногенни алфа-аминокиселини и техните L-форми. Те са в основата на изграждането на белтъчини и пептиди, които на свой ред спомагат за развитието на всяка една клетка в растението.

Специално подбраната комбинация от L-аминокиселини спомага за преодоляването на климатичните аномалии и стресове. Nutryca™ Healer е продукт с едно от най-високите съдържания на аминокиселини на пазара.

Съдържание на хранителни елементи

N
Азот

63 гр.

4
%w/v

P
Фосфор

63 гр.

4
%w/v

K
Калий

63 гр.

4
%w/v

S
Сяра

16 гр.

1
%w/v

B
Бор

500 мг.

0.03
%w/v

Cu
Мед

650 мг.

0.04
%w/v

Fe
Желязо

250 мг.

0.02
%w/v

Mn
Манган

500 мг.

0.03
%w/v

Mo
Молибден

30 мг.

0.002
%w/v

Zn
Цинк

600 мг.

0.04
%w/v

Feature Icon
Aминокиселини

250 гр.

20
%w/v

Основни предимства на продукта

Eфективен за укрепване на растенията


Стимулира приема на Калций, посредством стимулиране на кореновите клетки да отворят калциево-йонните си канали.


Изключително висок процент аминокиселини и полипептиди активира метаболизма на ензимите

Увеличава добива и качеството на растенията, особено при стресови условия


Стимулира образуването на пектин в междуклетъчните стени, което води до снижаване възможността от болести и нападение на гъби и бактерии.


Подобрява разпределението, размера и цвета на плодовете

Комплексни свойства на микроелементите

Образува органични хелати на микро и макроелементите.

Увеличава добива и качеството на растенията, особено при стресови условия

Препоръчителни дози от Nutryca™ Healer

Feature
Feature Icon

Начин на смесване

Приготвянето на работния разтвор следва определена последвователност, гарантираща оптималното смесване на компонентите. Комбинираната употреба на продиктите Nutryca™ с препарати за растителна защита предоставя възможност за съкращаване на технологични операции и опазване на почвата и растенията.

Научи повече

Видове разфасовки

Feature Icon
1 литър
Feature Icon
20 литра
Feature Icon
200 литра
Feature Icon
1000 литра
Feature
Feature Icon

Безопасност и съхранение

Продуктът е нетоксичен, пожаро- и взривобезопасен. Употреба с обикновено работно облекло, ръкавици, очила, S37, S39.

При попадане върху кожата и очите се измива обилно с вода, S28, S26.

Вреден при поглъжане, R22. Да се пази от деца, R22.По време на работа да не се яде, пие и пуши, S20, S21.

По време на работа да не се яде, пие и пуши, S20, S21.


Изтегли MSDS Виж още

Продукти с които може да се комбинира

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

Nutryca™ Healer е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

Nutryca™ Radix е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

Nutryca™ Fill up е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

Nutryca™ Master Cu е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.