Запознайте се с нашата история

Post Thumbnail

Агридо сaйънс ООД е търговско дружество създадено през 1990 година, за да менажира дейността по производството и търговията с продукти на агрохимията. Разработеното портфолио от комплексни и комбинирани течни торове, е резултат от опита и традициите на няколко поколения земеделци във фамилното стопанство на съдружниците.

Фамилията стопанисва земеделски земи в централната и източната част на Дунавската равнина в Република България. Известна още като Римската провинция “Мизия”. Областта е получила признание за изключително благоприятните условия за земеделско производство. Почвите и климатът обуславят развитието на интензивно зърнопроизводство. Поколения предци са трупали опит в отглеждането на пшеница, просо, ръж, лен, коноп и други традиционни култури. Сведения от средата на ХVІІ век носят информация, че фамилията е утвърдена земеделска задруга, която наред с традиционните методи на земеделие е търсела възможности за въвеждане на нови идеи и технологии. Натрупаният вековен опит е послужил за установяването на непоклатими правила в стопанската дейност през годините. Храненето на растенията в оптимални граници винаги е било приоритет на поколения във фамилията. Предаването на опита през годините се характеризира с акцентиране върху използването на хранителни вещества от органичен произход. Отглеждането на животни, заедно със растениевъдството е оптималния източник на оборски тор в различните му форми. През 2003 година фамилното стопанство изгражда животновъден обект за 400 броя едри преживни животни - млечно говедовъдство. Съобразено с директиви ,oбектът е оборудван с инсталация за сепариране на оборски тор. Получената твърда и течна фракция са оптимални източници на изходни суровини, за производството на продукти от органичен произход. Предназначени са за хранене и развитие на растенията. Моментът съвпада с завършване на обучението си в областта на инженерната химия на последното поколение от фамилията. Наличието на значително количество течна торова фракция провокира научните интереси на дипломираните инженер-химици. Което довежда до създаването на серия течни комплексни торове Nutryca.

Течните комплексни торове Nutryca съдържат макро и микроелементи, аминокиселини, водорасли, захари и витамини, които са комбинирани в правилни съотношения. Те са проверени и тествани както в полетата на семейната ферма от 3000 хектара, така и в други географски области. Отчетените резултати в период от 10 стопански години са убедили професионалните фермери в пригодността на продуктите в различни агротехнологични и агроклиматични условия. Въздействието им върху физиологичните и репродуктивни функции на различните растения е видимо и обективно измеримо. Показателите на третираните с листни торове Nutryca за физиоогичното развитие и продуктивност са мотивирали значителен брой фермери да се доверят на бранда Nutryca.

Науката реагира адекватно и разработи различни формулации на торове за листно приложение. Съществува многообразие на предлагани продукти с различно съдържание на макро и микро елементи, обезпечаващи нуждите на т.н “коригиращо торене”, както е прието да се нарича листното хранене на земеделските култури.

Гаранцията за ефективност на листните торове Nutryca е името и вековния опит на семейната ферма и постигнатите от нея резултати в производствена среда.

Nutryca е връзката между агрохимията и биологията, осигурена в достъпна форма за всеки земеделски стопанин.