Снабдяване на хмел с хранителни елементи

Post Thumbnail

Хмелът е многогодишно пълзящо растение. По вътрешната страна на подобните на шишарка цветове се намират етеричномаслени жлези. След обработка цветовете на хмела се използват за производство на бира и за билкова терапия. Растението се прилага с лечебна цел както вътрешно, така и външно.

Напоследък хмелът намира широко приложение в козметиката – маслото от хмел влиза в състава на кремове и други продукти с омекотяващо и подхранващо действие върху кожата.

През последните години поради търсенето на хмела, се е увеличило и неговото производоство. Това предразполага за последващи изследвания върху по ефективното развитие и отглеждане на хмел. Част от тази ефикасност е свързана с правилното и ефикасно торене. При хмелът най-важните хранителни елементи са азот, фосфор, калий и магнезий. Като се съобразяват нуждите според листния анализ или почвен анализ.

Дефицитът на калий при хмела се изразява в това че по старите листа се наблюдава все едно кафяво изгаряне по краищата на листото. При недостига на фосфор се наблюдава кафяво-зелени листа, които остават малки.

Недостигът на Цинк и бор водят до забавяне на растежа на хмела и известляване на листата , които в последствие се завиват и обръщат.

Ефективност и поносимост на ПРЗ, прираст, коренообразуване, залагане на цвят, добив

Устойчивост срещу върхово гниене, твърдост на плода, трайност на съхранение


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Развитие на пъпки и леторасти


Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

2 л/ха Nutryca™ Power Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

2 л/ха Nutryca™ Btop

Качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

2 л/ха Nutryca™ Power Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

2 л/ха Nutryca™ Btop

Жизненост, фотосинтеза, добив, качество на листото, прираст, коренообразуване


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот


Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ PK

1 - 3 л/ха Nutryca™PK