Post Thumbnail

Освободи потенциала на посева

Master Cu е високоефективната суспензия за предотвратяване и коригиране на недостиг на мед в полските и градинарски култури. Загубите чрез измиване се намаляват драстично поради ефекта на полепване. Използването на суспензия прави употребата много лесна за работа.

Съдържание на хранителни елементи

измерено в един литър суспензионен тор

N
Азот

79 гр.

5
%w/v

Cu
Мед

79 гр.

6
%w/v

Основни предимства на продукта

Повишена ефективност на медта поради EDTA- и глюконат-хелация


Благоприятен фунгициден ефект, дължащ се на Cu2 + -иони в течността

Отлично проникване

По-добро прилепване и задържане на листата в сравнение с медната сулфатна сол


Напълно биоразградим

Съвместим с най-често използваните препарати за раастителна защита


Препоръчителни дози от Nutryca™ Master Cu

Да не се прилага във фаза цъфтеж!

Feature
Feature Icon

Начин на смесване

Приготвянето на работния разтвор следва определена последвователност, гарантираща оптималното смесване на компонентите. Комбинираната употреба на продиктите Nutryca™ с препарати за растителна защита предоставя възможност за съкращаване на технологични операции и опазване на почвата и растенията.

Научи повече

Видове разфасовки

Feature Icon
1 литър
Feature Icon
20 литра
Feature Icon
200 литра
Feature Icon
1000 литра
Feature
Feature Icon

Безопасност и съхранение

Здравето винаги е било на първо място, затова Nutryca™ , препоръчва и насърчава безопастната работа.

За да получите високото качество на нашите продуктите и техните предимиства, е необходимо подходящо съхранение.


Изтегли MSDS Виж още

Продукти с които може да се комбинира

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

Nutryca™ Healer е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

Nutryca™ Radix е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

Nutryca™ Fill up е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

Nutryca™ Master Cu е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.