Post Thumbnail

Освободи потенциала на посева

Силно концентриран листен тор за корекция на състоянието на изхранване и балансиране на фосфорния, цинков и борен дефицит преди всичко при ранните листни фази на чуствителните култури като царевица, картофи, лен, бобови и поддържане на добива и качеството на зърното при зърнените култури.

Дава възможност за икономична и целенасочена апликация на хранителни вещества и същевременно за максимално използване на основното хранене от почвата.

Съдържание на хранителни елементи

измерено в един литър суспензионен тор

N
Азот

64 гр.

4
%w/v

P
Фосфор

252 гр.

16
%w/v

B
Бор

26 гр.

2
%w/v

Cu
Мед

0.8 гр.

0.06
%w/v

Fe
Желязо

1.5 гр.

0.1
%w/v

Mn
Манган

0.8 гр.

0.06
%w/v

Mo
Молибден

2.16 гр

0.17
%w/v

Zn
Цинк

63 гр.

5
%w/v

Основни предимства на продукта

Значително по-висока борна ефективност поради проникващия ефект на азот и фосфор


Повишена ефективност на цинка благодарение на EDTA-хелатния цинк

Подобрява устойчивостта на стрес от засушаване на младите селскостопански растения


Приложимо в твърда вода до 40 ° dH (степен на твърдост на водата)


Гарантира снабдяването с фосфати през листата при неблагоприятни условия като студена пролет, периоди на засушаване и др.

Съвместим с най-често използваните препарати за раастителна защита


Feature
Feature Icon

Начин на смесване

Приготвянето на работния разтвор следва определена последвователност, гарантираща оптималното смесване на компонентите. Комбинираната употреба на продиктите Nutryca™ с препарати за растителна защита предоставя възможност за съкращаване на технологични операции и опазване на почвата и растенията.

Научи повече

Видове разфасовки

Feature Icon
1 литър
Feature Icon
20 литра
Feature Icon
200 литра
Feature Icon
1000 литра
Feature
Feature Icon

Безопасност и съхранение

Здравето винаги е било на първо място, затова Nutryca™ , препоръчва и насърчава безопастната работа.

За да получите високото качество на нашите продуктите и техните предимиства, е необходимо подходящо съхранение.


Изтегли MSDS Виж още

Продукти с които може да се комбинира

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

Nutryca™ Healer е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

Nutryca™ Radix е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

Nutryca™ Fill up е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

Nutryca™ Master Cu е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.