Post Thumbnail
Feature
Feature Icon

NanoFEED

е съвременна технология, внедрена и използвана във всеки един от нашите продукти. Съобразно всички съвременни тенденции, тя бе разработена да увеличи процента на усвоените хранителни елементи при изхранването на растенията. Това само по себе си води, съответно до по-високо качество на крайния продукт,което е гаранция за по-високи добиви, при спазване на останалите агротехнически мероприятия.

Feature
Feature Icon

Размер на елементите

Чрез уникални методи и способи, тествани в реални условия, успяхме да разработим торове, разтворите на които са с големина на частиците от 2-5 микрона. Микро размерът на носителите на хранителни елементи, е перфектна предпоставка за почти пълното им усвояване от растението и неговите органи. По този начин, осигуряваме последващия ефект на оптимизиране на физиологичните и репродуктивните възможности на отглежданата култура.

Feature
Feature Icon

Повишено проникване

Тази технология ни позволи да Ви предоставим продукт с подобрена пенетрация на хранителните елементи. Също така подобрихме тяхната проникваща способност във органите на растенията (цвят, плод, листа и корени), свързани с основните физиологични процеси. Подобрихме подвижността им по основния обменен поток на хранителните елементи в растението, а именно в неговото стъбло. Сама по себе си, технологията NanoFeed е иновативен подход в храненето на растението.