Нашата визия за земеделието

Post Thumbnail

Храненето на организмите е основен биологичен процес и предпоставка за тяхното нормално развитие. Растенията като висши организми притежават специфични особености на своето развитие, обуславящи и процесите на тяхното обезпечаване с хранителни вещества. Културните растения, които се отглеждат от човека са натоварени с неговите очаквания за постигане на определени резултати не само в техните физиологични бъзможности, но най-вече в репродуктивните им резултати.

Земеделието като икономическа дейност разчита повишените физиологични и репродуктивни възможности на отглежданите култури да обезпечат положителен стопански резултат. Повишаването на добивите от земеделското производство е пряка последица от успешното прилагане на иновативни агротехнически практики.

Употребата на изкуствени торове за осигуряване на необходимите хранителни вещества за земеделските култури доведе до революционен скок в добивите от единица площ. В търсенето на маскимални резултати при количеството и качеството на земеделската продукция земеделските стопани чрез опита получиха увереност за необходнимостта от използването на изкуствени торове за листно подхранване.

Науката реагира адекватно и разработи различни формулации на торове за листно приложение. Съществува многообразие на предлагани продукти с различно съдържание на макро и микро елементи, обезпечаващи нуждите на т.н “коригиращо торене”, както е прието да се нарича листното хранене на земеделските култури.

Nutryca е креативно решение на търсенията на земеделските стопани за оптимален вариянт на “коригиращото торене”. Предлаганите продукти са резултат на продължителни изследвания на механизмите на листнотохранене на различните земеделски култури. Създадени са смеси, които включват състава си макро и микро елементи в оптимално съотношение за постигането на определена цела в храненето на растението в различните етапи от избраната технология. Определяйки целите земеделският стопанин чрез продуктите Nutryca получава гарантирано съдържание в подходяща формулация, улесняваща практическото приложение.

Nutryca предлага продукти от по-висков клас, които съдържат аминокиселини в подходяща комбинация , екстакти от водорасли и хидрогел. Тези добавки оказват изключително позитивен ефект както във физиологичните, така и в репродуктивните стадии от развитието на земеделските култури. Те са предпоставка за максималното усвояване на основните хранителни елементи и за поддържане на жизнения процес в състояние, позволяващо достигане потенциала на растението.

Nutryca е връзката между агрохимията и биологията, осигурена в достъпна форма за всеки земеделски стопанин.