Снабдяване на пасища и ливади с хранителни елементи

Post Thumbnail

Качественото подхранване с микроси и макроси на породите животни, които пасат се дължи на качествената и подхранена листна маса , която се съдържа на пасищата. За да бъде подхранена и богата на хранителние вещества за добитъка , трябва да се спазят не толкова особенни мероприятия на гранулирано и листно подхранване. Също така при ливадите и тревните насъждения важи същото условие. Рядко се наблюдава обаче третирането на тези площи с торове с микроелементи, а те са най-важни.

При тези площи обаче по-голям ефект се намира при листното третиране , а не с гранулираното. При студени дни , усвоимостта на фосфора намалява , затова за да има ефект трябва да се гледа в посока торене с достъпен бързо усвоим фосфор съдържащ, тор. Важен елемент при торенето на пасища и ливади е молибдена

Студоустойчивост, макроелементи


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

през есента 3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ PK

през есента 3 л/ха Nutryca™ PK

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

през есента 2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ Booster

през есента 2 л/ха Nutryca™ BoosterУстойчивост срещу болести


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

през есента след последното косене 1 - 3 л/ха Nutryca™Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

От поникване до флагов лист 2 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

през есента след последното косене 2 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

При необходимост приложи 2 л/ха Nutryca™ RadixДобив и жизненост


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период 2 л/ха Nutryca™ PK

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период 2 л/ха Nutryca™ Master Cu

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

през пролетта от начало на вегетация, многократно през целия период 2 л/ха Nutryca™ Caliber