Снабдяване на картофите с хранителни елементи

Post Thumbnail

Освен основно достъпните макроелементи картофите изискват напълно достъпността на микроелементите. Микроелемените от своя страна пък са определящ фактор за добрия добив и високото качество при производството на картофи. Затова изхранването и торенето на картофите със микроелементи е повече от жизненоважно за производителите, а и за самата продукция. За да можете по-добре да прецените ситуацията с хранителните елементи на Вашите полета,ние Ви препоръчваме да използвате инструмента листен анализ. Резултатите от листните анализи ще Ви дадат информация за актуалната запасеност с хранителни елементи. Тогава Вие ще можете целенасочено да планирате ефективно прилагане на необходимите микроелементи. Чрез инструмента анализ на грудката Вие можете да разберете, дали Вашата стратегия на торене е правилна и дали трябва да се коригира през следващия сезон

Нашата гама от продукти разполага продукти за индивидуално влагане на определен микроелемент , по ваша преценка и нужда, както и основни базови NPK продукти със съдържание на оптимални количества на микроелементи в тях.


Tретирането на посевния материал

намалява предразположеността към струпясване


Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Mn

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Mn

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Amino

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Amino

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Algae

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Algae

Eфективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди

към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ CaliberДобив, нарастване на грудките, съдържание на нишесте


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

при удебеляване на столоните 1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Btop

Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ VitalityУстойчивост срещу болести


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

от началото на оформяне на реда 2 л/ха Nutryca™ Fill up