Политика за защита на личните данни

Този уебсайт (наричан по-долу “Уебсайтът“) е разработен от Агридо сайънс ООД (наричано по-долу “ние” или “нас”). За допълнителна информация относно лицето, собственик на Уебсайта, моля, вижте тук.

Работа с лични данни

По-долу бихме желали да Ви предоставим информация относно начина, по който работим с личните Ви данни при използване на нашия Уебсайт. Освен ако не е предвидено друго в следващите глави, правното основание за обработване на личните Ви данни произтича от факта, че това обработване е необходимо, за да можем да осигурим функционалностите на Уебсайта, които сте поискали.

Достъп до нашия Уебсайт

Когато изпишете адреса на нашия Уебсайт, Вашият браузър ще прехвърли определени данни към нашия уеб-сървър. Това се извършва по технически причини и се налага, за да можем да Ви предоставим исканата информация. За да улесним Вашия достъп до Уебсайта, се събират, съхраняват за кратко и използват следните данни:
- IP адрес
- Дата и час на достъп
- Разлика в часовата зона между Средно Грийнуичко време (GMT)
- Съдържание на искането (конкретен сайт)
- Статус на достъпа /HTTP код за статус
- Прехвърлен обем от данни
- уебсайт, изискващ достъп
- Браузър, езикови настройки, версия на браузъра, оперативна система и повърхност
Наред с това, за да защитим нашите законни интереси, ние ще съхраняваме тези данни за ограничен период от време, за да можем да инициираме проследяване на личните данни в случай на действителен неразрешен достъп до нашите сървъри или опит за такъв.

Уебсайт анализ

На нашия Уебсайт използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc., 1600 Амфитиътър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, Съединените щати (“Google”).

Google ще анализира Вашето използване на нашия Уебсайт от наше име. За тази цел използваме, наред с останалото, бисквитките, описани по-подробно в горната таблица. Информацията, събирана от Google във връзка с Вашето ползване на Уебсайта ни (например препращащия URL, коя от нашите страници посещавате, вида браузър, езиковите Ви настройки, Вашата операционна система, резолюция на екрана) ще бъде предадена в сървър на Google в САЩ, където ще бъде запазена и анализирана. Съответните резултати ще ни бъдат предоставени в анонимизирана форма. В този процес Вашите данни за ползването няма да бъдат свързани с Вашия пълен IP адрес. Активирали сме на Уебсайта си функцията за IP анонимизиране, предлагана от Google, така че последните осем цифри (тип IPv4) или последните 80 бита (тип IPv6) от IP адреса Ви се изтриват. Наред с това, Google е сертифициран съгласно EU-US Privacy Shield, който гарантира поддържането на адекватно ниво на защита на данните с оглед обработването на данни от Google в САЩ.

Можете да оттеглите съгласието си за използване на уеб анализ по всяко време чрез сваляне и инсталиране на предлагания Google Browser Plugin или чрез управление на съгласията си в таблицата по-горе, като ще бъде поставена бисквитка за отказ (opt-out). И двете възможности предотвратяват използването на уеб анализ само ако използвате браузъра, на който сте инсталирали този plugin, или ако не изтриете бисквитката за отказ.

За допълнителна информация относно Google Analytics, моля, вижте Условия на работа на Google Analytics , Принципи за сигурност и лични данни на Google Analytics и Политика за личните данни на Google.

Информация относно нежелани реакции и оплаквания от качеството

Тази страница не е създадена или предвидена за водене на комуникация относно нежелани реакции, липса на терапевтичен ефект, грешки в лечението, продукти на черния пазар/ фалшифицирани лекарствени продукти, неправилна употреба или употреба извън одобрените индикации, оплаквания от качеството и/ или други проблеми относно безопасността или качеството на продуктите на Агридо. Ако желаете да докладвате нежелана реакция или оплакване, свързано с качеството, моля да се свържете със своя здравен специалист (например лекар или фармацевт), местен здравен орган или използвайте нашия Уебсайт за докладване на нежелани реакции. Ако въпреки това ни докладвате за нежелани реакции или други проблеми, свързани с безопасността или качеството на продуктите на Агридо , ние ще бъдем законно задължени да разгледаме комуникацията и може да се наложи да се свържем с Вас с цел допълнително уточнение. След това, може да се наложи да уведомим компетентните здравни органи за проблемите, докладвани от Вас. В тази връзка, информация, предоставена ни от Вас може да бъде препратена в псевдонимизирана форма, т.е. няма да бъде предавана информация, чрез която можете да бъдете директно идентифицирани. Наред с това, може да се наложи да препратим тези псевдонимизирани съобщения до нашите дружества от групата и партньори, доколкото те също са задължени да уведомят своите съответни компетентни здравни органи.

Прехвърляне на данни за възложено обработване

За обработването на Вашите данни до известна степен ще използваме специализирани изпълнители. Тези изпълнители са внимателно подбрани и подлежат на редовни проверки. Въз основа на съответните споразумения с обработващия данните, те ще обработват лични данни само по наше указание и при строго спазване на нашите директиви.

Обработване на данни извън ЕС / ЕИП

Вашите данни ще бъдат частично обработвани и в държави извън Европейския съюз („ЕС”) или Европейското икономическо пространство („ЕИП”), които може да имат по-ниско ниво на защита на личните данни, отколкото европейските страни. В такива случаи ще гарантираме осигуряването на достатъчно ниво на защита за Вашите данни, например чрез сключване на конкретни споразумения с нашите договорни партньори, или ще поискаме Вашето изрично съгласие за такова обработване.

Информация относно Вашите права

Принципно Вие разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на личните данни:

- Право на информация относно личните Ви данни, съхранявани от нас;

- Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;

- Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с Вашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че са налице непреодолими, гарантирани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;

- Право на преносимост на данни;

- Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни;

- Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събирането, обработката и използването на личните Ви данни с действие занапред. За допълнителна информация, моля, вижте главите по-горе, описващи обработването на данните, базирано на Вашето съгласие.

Ако желаете да упражните правата си, моля, адресирайте искането си до лицата за контакт, посочени по-долу. (-> C.).

Контакт

За всякакви въпроси, които имате във връзка със своите лични данни, моля, изпратете имейл до office@agrido.com

Изменение на Политиката за защита на лични данни

Възможно е да актуализираме периодично нашата Политика за защита на личните данни. Актуализациите на тази Политика ще бъдат публикувани на нашия Уебсайт. Всички изменения влизат в сила при публикуването им на Уебсайта ни. Ето защо, препоръчваме редовно да посещавате страницата, за да се осведомявате относно възможните актуализации. Последна актуализация: 21 Август 2020

Политика за защита на личните данни за социални медии

Настоящият Nutryca YouTube канал в социалните медии (наричан по-долу “Канал в социални медии“) се предоставя от Агридо сайънс ЕООД (наричано по-долу “нас” или “ние”). За допълнителна информация относно доставчика на канала в социалните медии, моля, вижте тук.

Обработване на лични данни

По-долу бихме искали да Ви предоставим информация относно начина, по който работим с личните Ви данни при използване на нашия канал в социалните медии. Освен ако не е предвидено друго в следващите глави, правното основание за обработване на личните Ви данни произтича от факта, че това обработване е необходимо, за да можем да осигурим функционалностите на канала в социалните медии, които сте поискали.

Използване на нашия канал в социалните медии

Използване на функциите коментар, съобщение или чат

Можете да се свържете с нас директно чрез функциите коментар, съобщение или чат, налични в нашия канал в социалните медии. Информацията, предоставена от Вас в този контекст, ще бъде обработвана единствено с цел да отговорим на запитването Ви , освен ако в настоящата Политика за защита на личните данни не са посочени други цели.

Информация относно нежелани реакции и оплаквания от качеството

Каналът в социалните медии не е създаден или предвиден за водене на комуникация относно нежелани реакции, липса на терапевтичен ефект, грешки в лечението, продукти на черния пазар/ фалшифицирани лекарствени продукти, неправилна употреба или употреба извън одобрените индикации, оплаквания от качеството и/ или други проблеми относно безопасността или качеството на продуктите на Агридо. Ако желаете да докладвате нежелана реакция или оплакване, свързано с качеството, моля да се свържете със своя здравен специалист (например лекар или фармацевт), местен здравен орган или използвайте нашия Уебсайт за докладване на нежелани реакции. Ако въпреки това ни докладвате за нежелани реакции или други проблеми, свързани с безопасността или качеството на продуктите на Агридо, ние ще бъдем законно задължени да разгледаме комуникацията и може да се наложи да се свържем с Вас с цел допълнително уточнение. След това, може да се наложи да уведомим компетентните здравни органи за проблемите, докладвани от Вас. В тази връзка, информация, предоставена ни от Вас може да бъде препратена в псевдонимизирана форма, т.е. няма да бъде предавана информация, чрез която можете да бъдете директно идентифицирани. Наред с това, може да се наложи да препратим тези псевдонимизирани съобщения до нашите дружества от групата и партньори, доколкото те също са задължени да уведомят своите съответни компетентни здравни органи.

Информация относно Вашите права

Принципно Вие разполагате със следните права съгласно приложимите закони за защита на личните данни:

- Право на информация относно личните Ви данни, съхранявани от нас;

- Право да искате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Вашите лични данни;

- Право на възражение срещу обработването, поради причини, свързани с Вашите законни интереси, обществени интереси или профилиране, освен ако не успеем да докажем, че са налице непреодолими, гарантирани причини, имащи приоритет пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва за целите на предявяване, упражняване или защита на/по съдебни претенции;

- Право на преносимост на данни;

- Право на подаване на оплакване до орган за защита на личните данни;

- Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събирането, обработката и използването на личните Ви данни с действие занапред. За допълнителна информация, моля, вижте главите по-горе, описващи обработването на данните, базирано на Вашето съгласие.

Ако желаете да упражните правата си, моля, адресирайте искането си до лицата за контакт, посочени по-долу. (-> C.).

Контакт

За всякакви въпроси, които имате във връзка със своите лични данни, моля, изпратете имейл до office@agrido.com

Изменение на Политиката за защита на лични данни

Възможно е да актуализираме периодично нашата Политика за защита на личните данни. Актуализациите на тази Политика ще бъдат публикувани на нашия Уебсайт. Всички изменения влизат в сила при публикуването им на Уебсайта ни. Ето защо, препоръчваме редовно да посещавате страницата, за да се осведомявате относно възможните актуализации. Последна актуализация: 21 Август 2020