Post Thumbnail

Помощ в трудните моменти

Специално разработен изцяло органичен продукт за Вашите земеделски култури. Специфична разработка състояща се в прецизно проектирано съотношение в системата аминокиселини - водорасли - микроелементи за постигане на върхово качество на органичния тор.

Органичната база сформирана от Протеиногенни алфа Аминокиселини с техните L-форми и напълно органични екстракти от водорасли, предоставя на растението напълно усвоими хранителни елементи. Те способстват за развитието на кореновата система и формирането и изхранването на плода.

Съдържание на хранителни елементи

N
Азот

32 гр.

2
%w/v

P
Фосфор

8 гр.

0.5
%w/v

K
Калий

32 гр.

2
%w/v

Feature Icon
Водорасли

270 гр.

27
%w/v

Feature Icon
Aминокиселини

190 гр.

15
%w/v

Основни предимства на продукта

Eфективен за укрепване на растенията


Стимулира приема на Калций, посредством стимулиране на кореновите клетки да отворят калциево-йонните си канали.


Изключително висок процент аминокиселини и полипептиди активира метаболизма на ензимите

Увеличава добива и качеството на растенията, особено при стресови условия


Екстракт от водорасли съдържащ в себе си над 70 вида витамини и минерали. Органично NPK. Фитохормони ( Ауксини, Цитокини, Бетаини , Гиберелини).

Подобрява разпределението, размера и цвета на плодовете

Стимулира образуването на пектин в междуклетъчните стени, което води до снижаване възможността от болести и нападение на гъби и бактерии.


Комплексни свойства на микроелементите

Защитава растението от бъдещи стресови условия и стимулира по-бързото излизане след стресови ситуации.


Стимулира вкореняването и развитието на кореновата система.

Препоръчителни дози от Nutryca™ Radix

Feature
Feature Icon

Начин на смесване

Приготвянето на работния разтвор следва определена последвователност, гарантираща оптималното смесване на компонентите. Комбинираната употреба на продиктите Nutryca™ с препарати за растителна защита предоставя възможност за съкращаване на технологични операции и опазване на почвата и растенията.

Научи повече

Видове разфасовки

Feature Icon
1 литър
Feature Icon
20 литра
Feature Icon
200 литра
Feature Icon
1000 литра
Feature
Feature Icon

Безопасност и съхранение

Продуктът е нетоксичен, пожаро- и взривобезопасен. Употреба с обикновено работно облекло, ръкавици, очила, S37, S39.

При попадане върху кожата и очите се измива обилно с вода, S28, S26.

Вреден при поглъжане, R22. Да се пази от деца, R22.По време на работа да не се яде, пие и пуши, S20, S21.

По време на работа да не се яде, пие и пуши, S20, S21.


Изтегли MSDS Виж още

Продукти с които може да се комбинира

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

Nutryca™ Healer е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

Nutryca™ Radix е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

Nutryca™ Fill up е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

Nutryca™ Master Cu е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.