Снабдяване на ориз с хранителни елементи

Post Thumbnail

Оризът е взискателен към почвено-климатичните условия. Най-подходящи за оризища са почвите с двучленен строеж на профила си, т.е. когато горният почвен слой (хумусно-акумулативен и преходен хоризонт) лежи върху слой с помалка водопропускливост, не съдържащ водоразтворими, токсични за ориза соли. Неподходящи за оризища са тежките по механичен състав и с ниско съдържание на кислород почви.

По време на вегетацията нуждите на тази култура от хранителни вещества не са еднакви. До фаза братене изискванията му към концентрацията на хранителни вещества не са високи, но недостигът на азот и фосфор през този период се отразява неблагоприятно върху развитието до края на вегетацията.

През този период се формират големината на метлицата и разклоненията ѝ. Колкото по-добре е осигурен оризът, особено с азот, до образуването на 5-ти−6- ти лист, толкова по-голяма ще е метлица. Тази нужда се определя от слабо развитата коренова система. През периода от братене до начало на цъфтеж оризовите растения усвояват около 70–90% от общото количество на постъпилите хранителни вещества. През по-късните фази от развитието си оризът се развива главно за сметка на натрупания азот и калий, които се преизползват чрез преразпределяне от стъблата и листата към метлиците.


Третиране на семена


Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Zn

На 100 кг семена 900 мл Nutryca™ Seeder Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Amino

На 100 кг семена 900 мл Nutryca™ Seeder Amino

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Algae

На 100 кг семена 900 мл Nutryca™ Seeder Algae

Ефективност и поносимост на ПРЗ, прираст, коренообразуване, залагане на цвят, добив

Устойчивост срещу върхово гниене, твърдост на плода, трайност на съхранение


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Развитие на пъпки и леторасти


Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

2 л/ха Nutryca™ Power Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

2 л/ха Nutryca™ Btop

Качествен цъфтеж, транспорт на калций, завръз на плодове, качество на плода


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Power Zn

2 л/ха Nutryca™ Power Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

2 л/ха Nutryca™ Btop

Жизненост, фотосинтеза, добив, качество на листото, прираст, коренообразуване


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ Caliber

Начално развитие, енергиен и воден баланс, усвояване на азот


Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ PK

1 - 3 л/ха Nutryca™PK