Post Thumbnail

В продължение на множество проведените тестове, в съвкупност с теоретичните знания на нашия екип, разработихме технологията Second Skin. Получихме и постигнахме полезния ефект на Second Skin, в предсеитбената подготовка на семената. Ефектът се изразява в образуването на фин хигроскопичен слой, подобряващ “адхезионите” свойства на продуктите ни върху семената. Образуваният слой е устойчив, осигуряващ наличието на основните хранителни елементи в началния стадий от развитието на растението.

От множеството изведени полеви опити, получихме категоричен резултат, че пълното умокряне на повърхността на семенната обвивка, е гарантирано.Това е предпоставка и за равномерното разпределение на обеззаразителя при спазването на добрите практики при третиране на семената преди сеитба. Всичко това е постигнато с използването на биологично-органични и екологични добавки, щадящи както природата, така и растенията.