Снабдяване на слънчогледа с хранителни елементи

Post Thumbnail

Слънчогледа е една от най-масово отглежданите маслодайни култури. Маслото което се добива от него е с добри вкусови качества и се използва почти във всяка храна на човека. Намира огромно приложение в хранително-вкусовата промишленост. При преработка на семената му се получава така запомненото от детството, кюспе.

Както основните макроелементи, така и тук идва нуждата от вторичните макроелементи като магнезий и сяра. Магнезия за здравината, качеството на растението и за образуването на хлорофил, а сярата за белтъчен и ензимен обмен на веществата

Слънчогледът има мощна коренова система със силно развит централен корен. Ето защо той извлича вода и хранителни вещества от различни почвени слоеве. Тук по специфичното е да не се прекалява с азота , за да не спомогнем развитието на болести. NUTRYCA предоставя възможности за комбинации от торове, перфектни за правилния растеж на растението и последващия добър добив.


Tретирането на посевния материал


Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Zn

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Zn

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Amino

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Amino

Post Thumbnail
Nutryca™ Seeder Algae

500 мл/ха Nutryca™ Seeder Algae

Eфективност, устойчивост на стрес, поносимост на пръсканията с хербициди

към хербицидите след поникване, при екстремни метеорологични условия


Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

3 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Terreno

3 л/ха Nutryca™ Terreno

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

2 л/ха Nutryca™ Radix

Post Thumbnail
Nutryca™ CaliBer

2 л/ха Nutryca™ CaliberДобив, жизненост, студоостойчиост и микроелементи


Post Thumbnail
Nutryca™ PK

пролетта след 4ти лист 1 - 3 л/ха Nutryca™PK

Post Thumbnail
Nutryca™ MagneS

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ MagneS

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Btop

Post Thumbnail
Nutryca™ Oilero

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ OileroОсигурява добивообразуващите фактори и стимулира началното развитие


Post Thumbnail
Nutryca™ Vitality

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Vitality

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Healer

Post Thumbnail
Nutryca™ Btop

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Btop

Post Thumbnail
Nutryca™ Oilero

пролетта след 4ти лист 2 л/ха Nutryca™ Oilero