Post Thumbnail

Мисли за почвеното плодородие

TERRENO е продукт, разработен за борба с намаляване почвеното плодородие. При използването на продукта се създават благоприятни условия за развитие на микроорганизмите, минерализацията и нитрификацията. Това води до началните фази от образуването на хумуса, чрез задържане на въздух и вода в горните почвени слоеве и разграждането на растителните остатъци от предшественика.

Nutryca™ TERRENO доставя храна на най-важните бактерии от почвената структура, а именно азото произвеждащите микроорганизми. Nutryca™ TERRENO фиксира произведения азот, което води до по-малки загуби и по-продължителното му и равномерно усвояване от растенията.

Какво се случва под земята?

Здравата почва има изключителен водозадържащ капацитет. Всеки 1 % увеличение на органичната материя води до 37000 литра наличен воден запас в почвата на хектар.

Една чаена лъжица здрава почва съдържа от 100 милиона до 1 милиард различни бактерии и микроорганизми.

Микробите в горния 30 сантиметров слой в един хектар, тежат повече от една крава.

Земните червеи преработват до 800 кг растителни остатъци на хектар за една година и ги смесват с почвата.

Nutryca™ се стреми да подобрява плодородието на почвата и достъпността на хранителните ресурси. Nutryca™ TERRENO е висококачествен продукт, с огромни предимиства. Nutryca™ TERRENO спомага за балансираното развитие на културите чрез органично-минерилния си състав. Минералната част на TERRENO се състои от Магнезий (Mg) и Сяра (S) с цел повишаване усвояването на Азот (N) и Фосфор (P). Засилват фотосинтезата, като стимулират производството на хлорофил от растението. Преобладаващата органична част е богата на хумати (хуминова и фулво киселина) и екстракт от водорасли. Хуминовата киселина играе ролята на хелатиращ агент във почвата което запазва хранителните елементи в усвоима форма и предотвратява тяхното отмиване. Фулво киселината играе важна роля върху транспортирането на жизненоважните хранителни елементи през клетъчната мембрана на растението. В комбинация тези киселини подобряват качеставата на почвата. Екстрактите от водорасли са богати на микроелементи, витамини (B, C, E) и растежно-имунни стимулатори като цитоксини, ауксини и гиберлини. Полизахаридите стимулират мобилността и усвоимостта на кореновата система, като правят връзки с микоризата в почвата. Nutryca™ TERRENO е създаден да подобри качеството и количеството на добива, като въздейства върху основни фактора за развитие на растенията.

Съдържание на хранителни елементи

измерено в един литър суспензионен тор

Mg
Магнезий

80 гр.

5
%w/v

S
Сяра

65 гр.

4
%w/v

Feature Icon
Водорасли
Feature Icon
Фулво
киселина
Feature Icon
Хуминова киселина

Основни предимства на продукта

Високо съдържание на Хуминови и Фулво киселини!


Стимулира процесите на нитрификация и минерализация – пълно усвояване на азотното торене


Подпомагаме развитието на микроорганизмите – преди всичко на аеробните и свързани с тях бактерии

Спомага за разблокиране на блокирани елементи в почвите


Образува най-малките органични хелати на микро и макроелементи, посредством Фулвокиселините


Стимулира образуването на повече хумус


Екстракт от водорасли съдържащ в себе си над 70 вида витамини и минерали. Органично NPK. Фитохормони ( Ауксини, Цитокини, Бетаини , Гиберелини).


Спомага за разграждането на растителните остатъциПодобрява структурата на почвата – балансира водата в тях

Значително ускорява и подсилва растежа на кореновите власинки и самите корени


Предотвратява образуването на комплексни молекули с Фосфор, които биха били неусвоми от растението.


Съотношението Хуминови к-ни+Водорасли , стимулира изграждането на защитен агент “Супероксид дисмутаза”

Feature
Feature Icon

Начин на смесване

Приготвянето на работния разтвор следва определена последвователност, гарантираща оптималното смесване на компонентите. Комбинираната употреба на продиктите Nutryca™ с препарати за растителна защита предоставя възможност за съкращаване на технологични операции и опазване на почвата и растенията.

Научи повече

Видове разфасовки

Feature Icon
1 литър
Feature Icon
20 литра
Feature Icon
200 литра
Feature Icon
1000 литра
Feature
Feature Icon

Безопасност и съхранение

Продуктът е нетоксичен, пожаро- и взривобезопасен. Употреба с обикновено работно облекло, ръкавици, очила, S37, S39.

При попадане върху кожата и очите се измива обилно с вода, S28, S26.

Вреден при поглъжане, R22. Да се пази от деца, R22.По време на работа да не се яде, пие и пуши, S20, S21.

По време на работа да не се яде, пие и пуши, S20, S21.


Изтегли MSDS Виж още

Продукти с които може да се комбинира

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

Nutryca™ Healer е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

Nutryca™ Radix е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

Nutryca™ Fill up е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

Nutryca™ Master Cu е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.