Post Thumbnail

Мислим заедно

Nutryca е новосъздаден Български бранд, създаден от млади предприемачи, зад гърба на които стоят много труд, инвестиции, време и доверие. Ние разбираме мисленето на всеки един земеделски производител, защото ние самите сме такива !

За да ви покажем че разсъждаваме като вас, стартираме начинание наречено „МИСЛИМ ЗАЕДНО“. Този проект ще даде възможност на всеки един стопанин, който желае да изпробва продуктите на Nutryca, да го направи с гаранция на качеството, покрита на 100% от нас.

„МИСЛИМ ЗАЕДНО“ е кампания позволяваща на всеки един от нас земеделските стопани да тестваме нови за нас продукти в собствените си стопанства и микроклимат в района в който развиваме дейността си. Ние от Nutryca ще ви гарантираме, връщане на 100% от направената инвестиция при липса на физиологична разлика в развитието на третираното насаждение/площ или липса на икономическа такава след прибиране на реколтата при спазване на нормални агротехнически мероприятия.

Кампанията ще покрива опитни полета или насаждения със следната площ:

200 дка насаждения от Пшеница, Ечемик, Рапица
50 дка Зеленчукови насаждения
50 дка Лозови масиви
50 дка Овощни насаждения
50 дка Етерично маслени насаждения

По този начин ние подкрепяме и оправдаваме вашият финансов риск, като сме готови да го покрием изцяло ! Успехът се крие в информацията и нейното качество, нека успеем заедно !

Условия:
- Физически или Юридически лица, регистрирани като земеделски производители.

- Координирани приложения на продуктите на Nutryca, съобразени с нашите препоръки и метеорологични условия в района на приложение.

- Предоставяне на GPS координати на полето което ще се третира, както и на контролата. Координатите ще бъдат използвани от нашият екип за сателитно наблюдение, индекса на вегетация и неговото развитие спрямо контролата, след приложенията на продуктите на Nutryca.

- Инициативност, познания и желание за постигане на добри резултати в бъдещето развитие на бизнесът ви.

- Кратък опознавателен разговор/дискусия със земеделският стопанин.


Вижте нашите продукти

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

Nutryca™ Healer е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

Nutryca™ Radix е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

Nutryca™ Fill up е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

Nutryca™ Master Cu е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.