Post Thumbnail

Освободи потенциала на посева

Продукт със специфично съотношение на хранителните елементи спомагащи основно за правилното развитие на растението. В комбинация с основните хранителни елементи и правилно съотнесените към тях Калций и Магнезий, продукта спомага за по-пълното усвояване на азота и фосфора от растението. Листният тор е специално разработен да подобри фотосинтезата, да ускори образуването на въглехидрати, да подбуди ензими участващи в основните физиологични процеси. Също така оказва влияние на оксидационно-редукционните процеси в тъканите на растенията.

Съдържание на хранителни елементи

измерено в един литър суспензионен тор

N
Азот

160 гр.

10
%w/v

Mg
Магнезий

32 гр.

2
%w/v

Ca
Калций

95 гр.

6
%w/v

B
Бор

0.8 гр.

0.06
%w/v

Cu
Мед

0.7 гр.

0.04
%w/v

Fe
Желязо

0.8 гр.

0.05
%w/v

Mn
Манган

1.6 гр.

0.1
%w/v

Mo
Молибден

0.016 гр

0.001
%w/v

Zn
Цинк

0.3 гр.

0.02
%w/v

Основни предимства на продукта

Ефективно снабдяване с калций плюс листно хранене с азот, магнезий и високо съдържание на микроелементи


Значително по-висока ефективност на калция от традиционните еднократни спрейове с калциева сол

Напълно хелатирани катионни микроелементи за отлична абсорбция и транслокация в растенията

Не притежава недостатъците на калциевите спрейове като фитотоксичност на определени етапи на растеж, температури, или незадоволителна съвместимост с пестициди


Биоефективни добавки за независимо от времето усвояване на калций и всички други хранителни вещества

Съвместим с най-често използваните препарати за раастителна защита


Feature
Feature Icon

Начин на смесване

Приготвянето на работния разтвор следва определена последвователност, гарантираща оптималното смесване на компонентите. Комбинираната употреба на продиктите Nutryca™ с препарати за растителна защита предоставя възможност за съкращаване на технологични операции и опазване на почвата и растенията.

Научи повече

Видове разфасовки

Feature Icon
1 литър
Feature Icon
20 литра
Feature Icon
200 литра
Feature Icon
1000 литра
Feature
Feature Icon

Безопасност и съхранение

Здравето винаги е било на първо място, затова Nutryca™ , препоръчва и насърчава безопастната работа.

За да получите високото качество на нашите продуктите и техните предимиства, е необходимо подходящо съхранение.


Изтегли MSDS Виж още

Продукти с които може да се комбинира

Post Thumbnail
Nutryca™ Healer

Nutryca™ Healer е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Radix

Nutryca™ Radix е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Fill up

Nutryca™ Fill up е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.

Post Thumbnail
Nutryca™ Master Cu

Nutryca™ Master Cu е предпоставка за постигане на физиологичния и репродуктивен потенциал на всяка култура.